image 23

Pod pojmem "tiskoviny" si můžeme představit veškeré tištěné materiály, které se používají jednak jako běžný nástroj propagace, ale současně také jako součást cílené reklamní kampaně. Ke standardním tiskovinám tak patří např. letáky, vizitky, obálky, hlavičkové firemní papíry, jejichž vzled většinou určuje tzv. Corporate identity (souhrn pravidel, která přesně určují vzhled a způsob použití jednotlivých částí firmní identity).

Můžete se setkat ještě s pojmem Design manuál, který je však jen jiným výrazem pro totéž. Dále zde můžeme zahrnout letáky, brožury, pozvánky a skládačky, které umožňují za poměrně nízkých finančních nákladů účinně informovat Vaše zákazníky o službách, nebo produktech, které nabízíte. Pro prezentaci většího rozsahu pak navrhujeme a tiskneme katalogy a firemní newslettery.