image 16

Co to vlastně e-mailový klient je? V kostce řečeno spadají pod označení "e-mailový klient" takové aplikace, které slouží uživateli ke správě jeho e-mailových účtů (jednoho či více). To vše ve formě obvykle vizuální (kvůli pohodlnější práci a většímu přehledu), mohou ovšem existovat i e-mailoví klienti čistě textoví.
Lze se také v souvislosti s e-mailovým klientem někdy setkat s označením "MUA", což je zkratka "Mail User Agent".

Toto znamená něco jako "program pro práci s e-maily". E-mailoví klienti se jednak vyskytují ve formě tradiční aplikace, kterou nainstalujete na pevný disk svého počítače (avšak nemusí jít vždy o samostatnou PC aplikaci), v řadě druhé se může jednat i o prosté webové aplikace, které pak slouží jako rozhraní (pozor - nikoliv nutně funkčně slabší!) mezi e-maily na serveru a naším PC. Před samotným výběrem e-mailového klienta je nutno důkladně zvážit, zda je pro naše účely výhodnější e-mailový klient či jen obyčejné webové rozhraní, jaké dnes nabízí většina freemailových služeb typu Seznam, Centrum či Google. Jestliže si jen výjimečně pošlete pár vět s přáteli a většina vaší činnosti sestává z přeposílání vtipů známým, pak je zbytečné, abyste si s e-mailovým klientem "mátli hlavu". Pro běžnou denní práci s e-maily bychom Vám však instalaci e-mailového klienta doporučili.  

FORdesign doporučuje:

  • E-mailový klient Mozilla Thunderbird.
  • Poštovní klient Mozilla Thunderbird je pro každého dostupný zdarma.
  • Je k dispozici v češtině, takže mu budete vždy rozumět.