Reklama je elementární nástroj propagace. Jejím cílem je nejen efektivní prodej produktu, ale též budování obecného povědomí o konkrétní obchodní značce.V našem pojetí je to pak především pomoc klientovi, uchopit a realizovat tento úkol. Začínáme jak důkladnou analýzou představy a potřeb klienta, tak i produktu samého. Skládáme jednotlivé střípky barevné mozaiky, z níž společně definujeme firemní styl. Pracujeme s rozmanitými formami prezentace počínaje grafickým návrhem, skenováním, retuší, přes focení, fotomontáže až po celkovou předtiskovou přípravu. Veškerou reklamu nejen navrhujeme, ale také zajišťujeme pronájem všech typů ploch pro venkovní reklamu. Naší devizou jsou jednak zkušenosti, které jsme nasbírali za léta práce v oboru a také nejmodernější technické a programové vybavení.